Reads

Prywatne Pieniądze sieci, zrobić tatuaż w Internecie.

Prywatne Pieniądze sieci, zrobić tatuaż w Internecie.

Zasoby zgłaszać oszustwa

Należy również skontaktować się z online kredytodawców Alliance (“OLA”) Bezpośrednio z informacjami podanymi poniżej.

OLA

1-866-299-7585
Stronie internetowej
Jeśli zostały ukierunkowane na oszustwa kredytowego udziałem prosimy o kontakt z Internetu Internet Crime Complaint Center online w www.ic3.giv.

Ponadto, jeśli padłeś ofiarą oszustwa kredytowego prosimy o kontakt z Federalnej Komisji Handlu na 1-877-FTC-HELP (382-4357) lub na stronie internetowej www.ftc.gov; lub skontaktować się z Consumer Financial Protection Bureau (855) 411-CFPB lub na stronie internetowej http://www.consumerfinance.gov.
Jeżeli sprawcy mają swoje informacje ubezpieczenia społecznego, dane konta bankowego lub innych osobistych informacji identyfikujących się upewnić skontaktuj się odpowiednie środki ostrożności. Porady, wskazówki i zasoby można znaleźć na stronie internetowej Federalnej Komisji Handlu w www.ftc.gov

RELATED POSTS

Comments are closed.