Reads

Przewidywanie zapalenie płuc u pediatry …

Przewidywanie zapalenie płuc u pediatry ...

Abstrakcyjny

CEL: W celu zbadania związku pomiędzy wynikami historycznymi i fizycznych badań radiologicznych i zapalenia płuc u dzieci zgłaszających się z podejrzeniem zapalenia płuc w oddziale ratunkowym, a do opracowania decyzji klinicznych regułę stosowania rtg klatki piersiowej.

METODY: Przeprowadziliśmy prospektywne badania kohortowe, w miejskim pediatrycznej izbie przyjęć pacjentów w wieku poniżej 21 lat, którzy mieli RTG klatki piersiowej wykonywane przez podejrzeniem zapalenia płuc (n = 2574). Zapalenie płuc zostało podzielone na 2 grupy na podstawie prowadzącego radiolog interpretacji RTG klatki piersiowej: radiologiczne płuc (zawiera jednoznaczne i niejednoznaczne przypadki zapalenia płuc) i określony zapalenie płuc. Oszacowano wielowymiarowego modelu regresji logistycznej ze statusem zapalenia płuc jako zmienną zależną i historycznych i fizycznych ustaleń Badanie zmiennych niezależnych. Mamy również przeprowadzić analizę rekurencyjnej partycjonowania.

WYNIKI: Szesnaście procent pacjentów stwierdzono radiologicznych płuc. Historia ból w klatce piersiowej, ogniskowej rzężenia, czas trwania gorączki i oksymetrii poziomy w triage’u były istotnymi predyktorami zapalenie płuc. Obecność szybkie oddychanie, wycofywania i chrząkanie nie były związane z zapaleniem płuc. Niedotlenienie (nasycenie tlenem ≤92%) był najsilniejszym predyktorem zapalenie płuc (iloraz szans: 3,6 [95% przedział ufności (CI): 2.0-6.8]). Rekurencyjny podział analiza wykazała, że ​​wśród pacjentów z O2 nasycenie gt; 92%, bez historii gorączka, brak ogniskowej zmniejszono oddech dźwięki i żaden ogniskowe rzężenia, stopa radiologicznych płuc wyniosła 7,6% (95% CI: 5.3-10.0) i ostateczne płuc wynosiła 2,9% (95% CI: 1,4 -4.4).

WNIOSEK: Wyniki badania historyczne i fizyczne mogą być wykorzystane do stratyfikacji ryzyka dzieci na ryzyko radiologicznych płuc.

RELATED POSTS

Comments are closed.