Reads

Regulacyjne Certyfikaty nauki …

Regulacyjne Certyfikaty nauki ...

Certyfikat Jakości Produktów Medycznych

Certyfikat Badań Klinicznych Projektowania i Zarządzania

Certyfikat w Clinical Projektowania Badań i Zarządzania jest idealny program szkoleniowy dla osób zainteresowanych w badaniach klinicznych, zarówno w miejscu klinicznej lub w produktach firmy medycznej. Ma ona na celu wzmocnienie statystycznych, badań i umiejętności zarządzania projektem klinicznych naukowców i związane z nimi kliniczne członków zespołu. Studenci muszą ukończyć co najmniej 12 jednostek zajęć w tym co najmniej dwóch kursów w klinicznym projektowania i zarządzania Trial, jeden kurs etyki i jeden kurs w specjalistycznej aspekcie projektowania, zarządzania lub statystyk, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez dyrektora programowego.

Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności

Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa żywności spełnia rosnące zapotrzebowanie na ekspertów prawnych i bezpieczeństwa w przemyśle spożywczym i suplementów. Jest to program 12-jednostka zajęć na celu wzmocnienie bazy naukowej i funkcjonalny „zestaw narzędzi” osób zajmujących się produkcją żywności i zarządzania w przemyśle i rządu. Studenci są zobowiązani do podjęcia kurs entry level, który skupia się na wymogach prawnych dotyczących żywności i suplementów diety oraz dwóch dodatkowych kursów, które koncentrują się na nauce żywności i / toksykologii leków odpowiednio. Ostateczna Oczywiście będą wybierane z małego ugrupowania obieralnych, które dotyczą systemów jakości i zarządzania ryzykiem.

Certyfikat bezpieczeństwa pacjentów i produktów

Certyfikat w pacjenta i bezpieczeństwa produktów przygotowuje menedżerów ryzyka i ekspertów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii dla kariery zawodowej, gdzie wyroby medyczne i wyposażenie mają wysokie ryzyko, które muszą być przewidywane i kontrolowane. Kształci studentów w powstającej dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem produkować absolwentów z doświadczeniem w ocenie i łagodzenia błędów medycznych i problemów produktów opieki zdrowotnej. Uczestnicy tego wysoce ukierunkowanego programu weźmie kurs wprowadzający w podstawowych zasadach zarządzania ryzykiem, drugi kurs w zakresie korzystania z narzędzi zarządzania ryzykiem, a dwa dodatkowe kursy z pacjentem i bezpieczeństwa produktów odpowiednio.

Certyfikat Regulatory Affairs and Clinical

RELATED POSTS

 • Żywność ekologiczna – Korzyści, Nauki …

  Żywność ekologiczna jest niezwykle popularny i każdy chce wiedzieć o swoich korzyści. Zamiatanie opinii publicznej, że żywność ekologiczna jest zdrowsza od konwencjonalnej żywności jest dość…

 • Online Sprawy medyczne regulacyjne …

  Przegląd Ciągle zmieniające się przepisy i regulacje zwiększają zapotrzebowanie na Regulatory Affairs specjalistów, którzy mogą pomóc firmom efektywnie wprowadzają do obrotu produktów…

 • Regulacji Science, PhD sprawy regulacyjne.

  Odkryj program przeznaczony dla Ciebie Niektórzy studenci mogą być zainteresowani w jednym przebiegu, inni mogą chcieć specjalistycznego szkolenia zaświadczenie lub pełny program MS w…

 • Sprawy regulacyjne i doradcze …

  A multi-dyscyplinarny zespół wykwalifikowanych konsultantów spraw regulacyjnych jest do Państwa dyspozycji na wszystkie aspekty zastosowań klinicznych prób i wniosków o dopuszczenie do obrotu…

 • Regulatory Affairs One Wywiad regulacyjne …

  1. Czym jest Regulatory Affairs? Ans- Regulatory Affairs w przemyśle farmaceutycznym, to zawód, który działa jako interfejs między przemysłem farmaceutycznym i władz Drug regulacyjne na całym…

 • Online Kursy pieczenia i nauki …

  istotne informacje Kursy pieczenia są zazwyczaj oferowane przez programy ciasta Arts. Studenci uczą się piec chleby, ciasta, ciasta i inne desery. Programy mogą prowadzić do pieczenia ciast i…

Comments are closed.