Reads

Skutki fizyczne nadużywania alkoholu

Skutki fizyczne nadużywania alkoholu

Jakie są długo i krótkoterminowe skutki spożycia alkoholu?

Skutki alkoholu są powszechne i składają się z stosunkowo łagodnych objawów Na jednym biegunie i niezdrowych i destrukcyjny wpływ na innych.

Jednym z ważnych krótkoterminowych skutków alkoholu jest to, że alkohol jest centralny układ nerwowy.

W małych ilościach, powoduje alkohol w łagodnej euforii i zazwyczaj usuwa zahamowań.

Oto niektóre z typowych psychologicznych krótkoterminowych skutków spożycia alkoholu.

W nadmiernych ilościach, jednak alkohol może prowadzić do wielu problemów picia, takich jak zatrucie alkoholowe, śpiączka, zatrucia (znany również jako pijaństwo), alkoholizm, a w niektórych przypadkach śmierć.

Alkohol wpływ na organizm

Alkohol wpływ na organizm. Alkohol ma dwufazowy wpływ na organizm, co oznacza, że ​​jej efekty zmieniają się w czasie.

Początkowo alkohol zwykle wywołuje uczucie wesołości i relaksu, ale zwiększone spożycie alkoholu może prowadzić do zaburzenia widzenia, odwodnienie, problemy z koordynacją, a także całe mnóstwo medycznej, zdrowia i problemów społecznych związanych z alkoholizmem.

Jak podano wyżej, wzrost ilości alkoholu może powodować upojenia.

Jednym z objawów zatrucia jest obniżenie zahamowań danej osoby.

W rezultacie, kiedy ludzie są pod wpływem alkoholu często robią rzeczy, których normalnie nie zrobiłby natomiast trzeźwy, często ignorując moralne, prawne i / lub normy społeczne.

Są wyraźnie są jednymi z najbardziej typowych skutków alkoholu na mózg.

Chociaż te przykłady można uznać krótkoterminowych skutków alkoholu, niestety, z powtarzalnym i częste zatrucia, wiele ludzi cierpi z długoterminowymi skutkami alkoholu, jak również.

Przykłady obejmują choroby związane z alkoholem, takie jak uszkodzenia wątroby i różne rodzaje raka, uszkodzenia mózgu i uderzeń.

To jest więc przegląd niektóre efekty alkoholu na organizm.

Co za tym idzie jest bardziej szczegółowa analiza jak nadmiernych efektów alkoholu życiu człowieka i ludzi wokół niego, gdy osoba staje się problemem, a następnie pijący alkoholik i cierpi z powodu alkoholizmu.

Być może najbardziej logiczny sposób, aby omówić skutki alkoholu w ogóle, a alkohol skutków zdrowotnych, w szczególności najpierw skupić się na klasycznych zachowań alkoholowych i skutki alkoholu w czterech stanach alkoholizmu.

Alkohol Skutki zdrowotne w pierwszym etapie alkoholizmu

W pierwszym stadium alkoholizmu, picie nie społeczna jest jednak staje się środkiem psychologicznej ucieczki od zahamowań, napięcia i problemów.

Podano inaczej, we wczesnej fazie choroby osoba zaczyna zależeć od "nastrój zmienianie" Aspekty alkoholu.

Takie psychologiczne skutki alkoholu służyć jako potężne źródło motywacji, które przyciągają ludzi do alkoholu.

Inną cechą pierwszej fazie alkoholizmu jest to, że stopniowy wzrost tolerancji rozwija, co oznacza, że ​​zwiększenie ilości alkoholu są potrzebne, aby czuć się "wysoki" lub "brzęczeć."

Faktycznie, tolerancja jest dobrym przykładem jednego z wpływu alkoholu na mózg i jest jednym z powodów, dlaczego różni eksperci nazywają alkoholizm alkoholizm "choroba mózgu."

Poniższy przedstawia niektóre z klasycznych zachowań alkoholowych, efekty alkoholu i problemów pitnej w pierwszym stadium alkoholizmu.

Należy pamiętać, że te zachowania i efekty obejmują zarówno psychologiczne skutki uzależnienia od alkoholu i fizycznych skutków alkoholizmu:

 • Brak uznania przez osobę, że on lub ona jest we wczesnych stadiach choroby progresywnego
 • Zdolność do picia duże ilości alkoholu bez widocznej utraty wartości
 • Zastosowanie alkoholu jako sposób zapomnieć problemy lub do "odprężyć się"
 • Świadomego wysiłku, aby szukać więcej możliwości picia
 • Picie nie jest społeczna, lecz psychologiczny ucieczka od stresu i problemów
 • Przechwałki i "Wielka sprawa" złożony
 • Picie brutto Zachowanie – częstsze picie większych ilościach
 • Alcohol Effects zdrowotnej podczas drugiego etapu alkoholizmowi

  W drugim stadium alkoholizmu, potrzeba picia staje się bardziej intensywna. W tym etapie, pijący problemem zwykle zaczyna pić wcześniej w ciągu dnia.

  Wraz ze wzrostem tolerancji ponadto osoba pije z powodu swojego uzależnienia od alkoholu, a nie z powodu psychologicznego ulgą napięcia.

  Poniższa lista symbolizuje niektóre z klasycznych zachowań alkoholowych, picia problemy i skutki alkoholu w drugim stadium alkoholizmu.

  Jak to wynika, w pierwszej fazie alkoholowej, alkoholowych zachowanie i alkoholu zmiany w drugim etapie uzależnienia od alkoholu obejmują skutki fizyczne alkoholowej oraz efekty psychologiczne uzależnienia od alkoholu:

 • Nieudane próby zaprzestania picia
 • Częstsze zaciemnienia
 • Obwinianie problemy na innych i zewnętrznych rzeczy na sobie
 • Zwiększenie problemów fizycznych
 • Poczucie winy i wstydu
 • Picie z powodu uzależnienia, a nie dla ukojenia
 • Skradanie dodatkowe napoje przed towarzyskich
 • Sporadyczna utrata kontroli
 • Wpływ spożycia alkoholu podczas trzeciego etapu alkoholizmowi

  W trzecim stadium alkoholizmu, utrata kontroli staje się bardziej wyraźne, co oznacza, że ​​dana osoba nie jest w stanie wypić według swoich zamiarach.

  Na przykład, gdy osobnik miał pierwszego drinka, on lub ona nie może już kontrolować, co się stanie, chociaż intencją mogło mieć tylko dwa lub trzy drinki.

  Na tym etapie choroby, osoba zazwyczaj zaczyna doświadczać poważny związek, związanych z pracą i problemami finansowymi.

  W skrócie, w trzecim stadium uzależnienia od alkoholu, osoba nie tylko wykazuje różne psychologiczne i fizyczne skutki alkoholizmu, ale on lub ona często przejawia społeczne skutki uzależnienia od alkoholu.

  Ponadto pijący zaczyna unikać przyjaciół i członków rodziny i doświadcza utrata zainteresowania rzeczy, które były ważne. "Otwieracze do oczu" są również typowe podczas tego etapu.

  Otwieracze do oczu są napoje, które są podejmowane, gdy pijący problemem budzi pomóc uspokoić nerwy, zmniejszyć kaca lub uspokoić uczucia żalu pijący cierpi po pewnym okresie czasu bez drinka.

  Nie w przeciwieństwie do efektów i zachowań alkoholowych, które przejawiają się w dwóch pierwszych etapach uzależnienia od alkoholu, osoba wykazuje zarówno fizyczne i psychiczne skutki uzależnienia od alkoholu.

  W przeciwieństwie do dwóch pierwszych stadiach choroby, jednak alkoholik zaczyna również wyświetlać coraz społeczne skutki alkoholizmu.

  Poniższa charakteryzuje niektóre z klasycznych zachowań alkoholowych, efekty alkoholu i problemów picia w trzecim stadium alkoholizmu:

 • Początek degradacją fizyczną
 • Wzrost nieudanych obietnic i rozdzielczościach do samego siebie i dla innych
 • Rozwój systemu alibi – skomplikowany system usprawiedliwień dla ich picia
 • Agresywne zachowanie i pretensjonalny
 • Utrata zainteresowania w działaniach, które były ważne
 • Spadek tolerancji na alkohol
 • Utrata kontroli stał się wzór
 • Zmiany w przyjaźniach, takie jak kojarzenie tylko z przyjaciółmi, którzy piją
 • Połowiczne próby poszukiwania pomocy medycznej
 • Poważny finansowy, relacje i problemy związane z pracą
 • Zaniedbywanie potrzeb, takich jak żywność
 • Rozwój systemu alibi – skomplikowany system usprawiedliwień dla ich picia
 • Częste stosowanie przemocy lub destrukcyjne zachowanie
 • Spadek tolerancji na alkohol
 • Utrata siły woli
 • Problemy z prawem (takie jak DUIs)
 • Unikanie rodziny i przyjaciół
 • Alkohol Skutki zdrowotne podczas czwartego etapu alkoholizmowi

  We wcześniejszych stadiach choroby, osoba może być w stanie utrzymać pracę.

  Teraz jednak, picie zaczyna wcześniej w ciągu dnia i zazwyczaj trwa przez cały dzień.

  Nic dziwnego, że niewiele, jeśli w ogóle, w pełnym wymiarze czasu pracy mogą być utrzymywane raz jednostka osiągnie ten stan rzeczy. We wcześniejszych stadiach choroby, a ponadto alkoholik miał wybór, czy on lub ona podejmuje najpierw napić.

  Po zrobieniu pierwszego drinka, alkoholik zwykle stracił kontrolę i by następnie kontynuować picie.

  W ostatnim stadium alkoholizmu, jednak alkoholików nie mają już do wyboru: muszą pić, aby funkcjonować.

  Powiedzieć, że te skutki picia alkoholu może być nazywany najgorszych skutków alkoholizmu jest mało. Wiele z tych alkoholi efektów długoterminowych zostaną wymienione poniżej.

  Poniższa lista przedstawia niektóre z klasycznych zachowań alkoholowych, picia problemy i skutki alkoholu w czwartym stadium alkoholizmu:

  • Obsesja picia
 • Realizacja jest poza kontrolą
 • Nieuzasadnione urazy i wrogość wobec innych
 • Giętarki, zatrucia lub umiarkowane
 • Możliwość psychozy alkoholowej
 • Utrata tolerancji dla alkoholu
 • Niejasne pragnienia duchowe
 • Omamy słuchowe i wzrokowe
 • Dewaluacja relacji osobistych
 • Nameless lęki i niepokoje, takie jak uczucia zbliżającego się zagłady lub zniszczenia
 • Nieprzerwana utrata kontroli
 • Załamanie się systemu alibi

  Społeczne skutki nadużywania alkoholu i alkoholizmu

  Jednym ze skutków picia alkoholu w niewłaściwy i niebezpieczny sposób jest to, że uzależnienie od alkoholu wpływa nie tylko alkoholik lub osoby z problemem picia, ale ma również negatywny wpływ na tych, którzy są najbliżej do alkoholu, a mianowicie jego rodziny , przyjaciele, krewni i współpracownicy pracy.

  Podano inaczej, jeden z najgorszych skutków uzależnienia od alkoholu jest to, że społeczne skutki alkoholu stają się bardziej wyraźne.

  Poniższa lista jest próbka społecznych skutków uzależnienia od alkoholu:

 • Codependent zachowanie w innych
 • wady wrodzone, takie jak alkoholowy zespół płodowy
 • Urazy związane z pracą i wypadki
 • Złamane, dysfunkcyjnych domów
 • śmiertelnych ofiar wypadków drogowych lub urazy na autostradach
 • Efekty medyczne picia alkoholu w sposób naruszający

  Alkoholizm powoduje szereg chorób, schorzeń i problemów zdrowotnych.

  Krótko mówiąc, skutki picia alkoholu w niebezpiecznych sposób wyników w szeregu efektów alkoholu zdrowotnych, które nie są szkodliwe dla organizmu, ale w niektórych przypadkach doprowadzić do śmierci.

  Skutki zdrowotne Alkoholizm: Rak

  Rak jest niewątpliwie jednym z najbardziej poważnych alkoholu w organizmie.

  Z biegiem czasu, nadmierne i obraźliwych picia przeciążać narządów i układów organizmu i spowodować ich do funkcjonowania w mniej niż optymalny sposób.

  Wpływ alkoholu na organizm: nienowotworowych schorzeń

  Nadmierne i niebezpiecznych Wyniki picia w licznych skutków spożycia alkoholu, oprócz raka.

  Rzeczywiście, inne długoterminowe skutki uzależnienia od alkoholu pojawiają się w wielu chorobach i dolegliwościach, które prezentują zarówno alkohol skutki krótko- i długoterminowe skutki alkoholu dla pijących problemowo.

  • Utrata zdolności intelektualnych
 • problemów seksualnych, takich jak zaburzenia erekcji u mężczyzn, impotencję i
 • Nervous System uszkodzeń
 • Choroba Wernickego (zaburzenia pamięci)
 • Problemy związane z systemem immunologicznym
 • Zdolność uczenia się upośledzona
 • Niedobór witaminy A (co może spowodować ślepotę)
 • Drętwienie stóp i dłoni
 • objawy odstawienia alkoholu, gdy alkoholik przestanie pić
 • Niedobór witaminy D (co może prowadzić do złamań kości)
 • Zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka)
 • Narządów i układu usterka
 • Zapalenia układu trawiennego
 • Od perforacji wrzodów żołądka i jelit
 • niedobory witaminy (takie jak foliowego, selenu, tiamina, ryboflawina, witamina B6 i)
 • Nerek i infekcje dróg moczowych
 • Śmierć (z powodu zatrucia alkoholem, nadmiernego upojenia i niesprawności narządu)
 • Szkodliwego wpływu na płód, gdy matka jest w ciąży
 • Zespół Korsakowa (zaburzenia pamięci)
 • Problemy sercowo-naczyniowe, takie jak nadciśnienie, kardiomiopatia (uszkodzenie mięśnia sercowego), niewydolność serca i udarów
 • Niszczenie komórek mózgowych
 • Sever niedobór tiaminy
 • Marskość wątroby
 • Fetal Alcohol Effects

  Jednym z najbardziej rozpowszechnionych i naprawdę nieszczęśliwych długofalowych skutków nadużywania alkoholu i alkoholizmu są różne efekty alkoholu na płód, które mogą pojawić się, gdy kobieta pije alkohol, a ona jest w ciąży.

  "parasol" Określenie tych schorzeń jest znany jako płodowy spektrum zaburzeń alkoholu (FASD).

  alkoholowy zespół płodowy, można zauważyć, jest najbardziej znany i zbadany forma FASD.

  Chociaż nie ma lekarstwa na alkoholowy zespół płodowy, dzieci, u których zdiagnozowano wczesne mają lepszą prognozę.

  Oznacza to, że dzieci, u których zdiagnozowano we wczesnym okresie życia może mieć dostęp do różnych agencji opieki społecznej i umieszczone w odpowiednich klasach specjalnych edukacyjnych, które mogą ich i ich rodziny korzystają.

  Ponadto wczesne rozpoznanie choroby często pomaga rodzinom i nauczycielom lepiej zrozumieć, dlaczego dziecko może działać albo zachowują się inaczej niż inne dzieci, które są w tym samym wieku, ale bez FAS.

  Być może najbardziej pożałowania aspekt płodowym zespołem alkoholowym płodu i innych efektów alkoholu jest to, że choroba ta jest w 100% zapobiec i uniknąć.

  Oznacza to, że jeśli wszystkie kobiety w ciąży były powstrzymać się od picia alkoholu w czasie ciąży były, nie byłoby żadnych wystąpień płodowym zespołem alkoholowym płodu lub innych efektów alkoholu.

  Wniosek: Wpływ alkoholu

  Skutki picia alkoholu w niewłaściwy i autodestrukcyjne sposób prowadzą do szeregu krótkoterminowych skutków spożycia alkoholu, problemy z piciem alkoholu i długofalowych skutków, które są szeroko rozpowszechnione, jak również katastrofalne.

  Rzeczywiście, przewlekły alkoholizm jest naprawdę destrukcyjne, uszkodzenia i wyniszczające choroby, która wpływa alkoholik; społecznościowy alkoholik, a mianowicie jego rodzina, krewni, przyjaciele i współpracownicy pracy; a niefortunne "obcy" które stało się w niewłaściwym miejscu w niewłaściwym czasie, gdy alkoholik powoduje fatality ruchu lub wypadku, ponieważ on lub ona jechał "pod wpływem" alkoholu.

  Jednym słowem, społeczne skutki alkoholu są wszechobecne i destrukcyjne.

  Na pierwszy rzut oka, liczba chorób, dolegliwości i szkodliwym wpływem alkoholu na organizm, które są związane z alkoholizmem jest niemal przytłaczająca.

  Po sytuacja jest analizowana w sposób bardziej szczegółowy, jednak skutki zdrowotne alkoholu i konsekwencje medyczne choroby zaczynają więcej sensu.

  Więcej do punktu, w miarę upływu czasu, alkoholizm stopniowo załamuje prawidłowego funkcjonowania głównych systemów ciała i narządów.

  Nie tylko to, ale alkoholik nie może uzupełnić witaminy, minerały i inne niezbędne składniki odżywcze, jego lub jej ciało potrzebuje z powodu złych nawyków żywieniowych i co ważniejsze, ponieważ źle działać systemy organizmu i narządów uniemożliwić prawidłowe wchłanianie, metabolizm, trawienie i wykorzystanie składników odżywczych niezbędnych do naprawy, wzrostu i ogólnego utrzymania.

  W Długoterminowe skutki alkoholu. Dlatego też, w miarę upływu czasu, alkoholik powoli zabija sam się z powodu swojego zachowania alkoholu.

  Są to katastrofalne i negatywne skutki zdrowotne wynikające z uzależnienia od alkoholu i destrukcyjne skutki uzależnienia od alkoholu, które działają nieco podobny do "cichych zabójców" takie jak wysokie ciśnienie krwi i wysoki poziom cholesterolu, ponieważ większość szkodliwych skutków spożycia alkoholu często pozostają niewykryte, dopóki nie wymkną się spod kontroli i doprowadzić do kryzysu medycznego.

  Jeden z naprawdę nieszczęśliwych i negatywnych długofalowych skutków alkoholu dotyczy różnych płodu skutki alkoholu, takiego jak alkoholowy zespół płodowy.

  Chociaż obecnie nie ma lekarstwa na tę chorobę, wczesne wykrywanie, z wykorzystaniem różnych usług społecznych oraz kształcenia specjalnego mogą pomóc dziecku z FAS na żywo, jak "normalna" jak to możliwe.

  Należy jednak podkreślić, że tylko dlatego, że nie ma lekarstwa na tę chorobę, nie oznacza, że ​​nie można uniknąć.

  Rzeczywiście, kobiety w ciąży, które powstrzymują się od picia, gdy są w ciąży całkowicie wyeliminować możliwość, że ich dziecko urodzi się z FAS.

  W sumie, podczas gdy niektóre z krótkoterminowych skutków spożycia alkoholu może być bardzo szkodliwe, długotrwałe nadużywanie i nadmierne zachowania alkoholowe zwykle objawiają się nie tylko jako niebezpieczne działanie alkoholu na mózg i szkodliwym działaniem alkoholu na organizm, ale również objawiać się jako destrukcyjne problemy z piciem, które negatywnie wpływają na alkoholu lub problemów pijącego i swoją sieć społeczną.

  Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych negatywnych "Efekty alkoholu" trzeba być uczciwym wobec siebie i przyznać, że masz problem z alkoholem.

  Po wykonaniu tej czynności, rozważ to priorytet rozmawiać z nadużywania alkoholu i zawodowej o uzyskanie leczenia alkoholu jak najszybciej alkoholu.

  RELATED POSTS

  • Skutki uboczne nadużywania alkoholu

   nadużywanie alkoholu zazwyczaj różnią się od umiarkowanego picia; to jest praktyka picia alkoholu w stopniu, w którym to powoduje liczne problemy społeczne i kwestie zdrowotne. Mimo że jest…

  • Skutki uboczne nadużywania alkoholu …

   Jakie są strony wpływa nadużywania alkoholu? Jak niebezpieczne są te? Alkohol jest potencjalnie bardzo niebezpieczny i uzależniający narkotyk. Niektórzy ludzie mogą pić odpowiedzialnie iz…

  • Skutki fizyczne nadużywania alkoholu

   Jak ludzie postępu poprzez zwyrodnieniowych etapach alkoholizm, doświadczają oni szereg wyraźnie obserwowalnych fizycznych skutków alkoholizmu. Niektóre z tych działań rozpocznie się stosunkowo…

  • Psychologiczne skutki alkoholu …

   Psychologiczne skutki nadużywania alkoholu nie muszą przejąć swojego życia. Psychologiczne skutki nadużywania alkoholu może mieć katastrofalny wpływ na osoby i ludzi wokół nich. Istnieje wiele…

  • Fizyczne skutki alkoholizmu …

   Są to zarówno skutki fizyczne alkoholizmu i psychologiczne skutki nadużywania alkoholu. Nawet przypadkowy pijący może doświadczyć fizycznej i psychologiczne skutki picia, ale ciężkiego pijącego…

  • Krótko mówiąc – długoterminowe skutki alkoholu …

   Tabela Zawartość Alkohol jest integralną częścią amerykańskiej sceny społecznej. Nieudany eksperyment prohibicji wykazała ogromne zapotrzebowanie Amerykanów na alkohol. Jak reklamy ostrzegają,…

  Comments are closed.